Service op BigBen tabakspijpen

U dient er rekening mee te houden dat een pijp, hoe stevig zij ook is, altijd kwetsbaar blijft. Houd de pijp altijd goed schoon met pijpbestek en pijpenrager. Wij verwijzen graag naar onze tips over de behandeling, nazorg en onderhoud van uw pijp. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over uw BigBen pijp dan kunt u deze ten alle tijden naar ons opsturen. 

Garantie

Indien uw tabakspijp een defect vertoont dat volgens u onder de garantie voorwaarden behoort dan verzoeken wij u zich te wenden tot het verkoopadres van uw tabakspijp. Deze zal de verdere afwikkeling van uw reparatie voor u verzorgen.

Buiten de garantie

Heeft u een probleem met uw pijp dat buiten de garantie valt dan zullen voor deze reparatie kosten in rekening worden gebracht. Het betreft loonkosten, kosten voor onderdelen en verzendkosten. Voor de afwikkeling van de reparatie kunt u zicht tot het verkooppunt voegen waar u de tabkspijp destijds heeft gekocht. Deze zal de verdere afwikkeling voor u verzorgen. Indien u ervoor kiest de reparatie van uw BigBen of Hilson pijp zelf af te wikkelen dan verzoeken wij u vriendelijk om deze pijp naar ons op te sturen onder begeleiding van een briefje met hierop duidelijk vermeld:

- Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer

- Korte omschrijving van de klacht of het defect

Wij verzoeken u vriendelijk om u tabakspijp volledig schoon te maken alvorens u deze naar ons gaat versturen. Tevens gelieve gebruik te maken van deugdelijk verpakkingsmateriaal. Het versturen van uw tabakspijp geschiedt op eigen risiko.

U kunt uw reparatie opsturen naar:

E. Gubbels Trade BV

Oude Trambaan 27a

6049GT  HERTEN