Service op aanstekers

Een aansteker is een vernuftig gebruiksartikel. We verwachten op ieder gewenst moment een vlammetje. Heel veel kleine onderdeeltjes tezamen produceren de gewenste vlam. Indien één onderdeel dienst weiger blijft de vlam achterwege. Onder de strenge voorwaarde dat de aansteker (niet al te lang geleden) door uw leverancier bij ons is ingekocht neemt onze servie afdeling uw aansteker graag in behandeling. Wij zijn wederom afhankelijk van onze leveranciers ten aanzien van de beschinkbaarheid van onderdelen en kunnen derhalve niet jarenlang servcie blijven verrichten omdat sommige onderdelen naar verloop van tijd niet meer verkrijgbaar zijn.

Het is van belang dat u op de hoogte bent van onderstaande voorwaarden:

Een defekte aansteker onder garantie

Heeft u een defekt aan uw aansteker dat onder de garantievoorwaarden valt, dan kunt u zich wenden tot het aankoopadres van uw aansteker. Deze zal met u de noodzakelijke gegevens opnemen en de verdere afwikkeling van de reparatie voor u verzorgen. De gerepareerde aansteker kun u na verloop van tijd ook weer bij dit adres ophalen.Indien de schade valt onder de garantie voorwaarden, dan is de reparatie uiteraard geheel kosteloos. U dient dan wel bij het inleveren van uw defekte aansteker het garantiebewijs, danwel aankoopbewijs te overleggen. Een afschrift hiervan zal met de aansteker aan ons worden toegezonden. Zonder deze bescheiden worden geen kosteloze reparaties verricht.

Een defekte aanstekers buiten garantie

Heeft u een defect aan uw aansteker dat buiten de garantie voorwaarden valt, dan zullen hiervoor de reparatie kosten in rekening worden gebracht. Het betreft de loonkosten, kosten voor onderdelen en verzendkosten. Gelieve u ervan te overtuigen of de aansteker nog wel voor reparatie in aanmerking komt. Onze reparatie afdeling hanteert namelijk strenge en strikte regels. Helaas kunnen wij uitsluitend aanstekers repareren van merken die door ons werden verkocht c.q. nog steeds worden verkocht. Aanstekers die inmiddels geruime tijd uit ons assortiment zijn kunnen helaas niet meer gerepareerd worden. U kunt zich tot het verkoopadres wenden waar u de aansteker destijds gekocht heeft of de aansteker direct naar ons versturen. Voor wat betreft de kosten van reparatie dient u rekening te houden met een minium bedrag van € 40,00 per ingezonden reparatie. In dit bedrag zijn de loonkosten inbegrepen, alsook de kosten voor onderdelen en verzendkosten. Indien blijkt dat de reparatiekosten het bedrag van € 40,00 overschrijden, zal er contact met u worden opgenomen met de vraag of u de reparatie tegen het aangegeven bedrag wenst voort te zetten.

Gelieve bij inzending van de aansteker duidelijk vermelden:

- Naam, straat, postcode, woonplaats en telefoonnummer (afzender - het adres waar de aansteker naartoe retour gezonden dient te worden)

- De specifieke klacht van de aansteker

Tevens wijzen wij u erop dat u deugdelijk verpakkingsmateriaal dient te gebruiken en wij niet aansparekelijk zijn voor verlies of beschadiging van de aansteker tijdens het insturen van uw aansteker.

U kunt de aansteker opsturen naar:

E. Gubbels Trade BV

Oude Trambaan 27a

6049GT  HERTEN

Nog enkele tips:

-: zorg dat stof, tabak, zand e.d. geen kans krijgen in het binnenwerk van uw aansteker te komen. Mocht dit echter toch gebeuren, laat uw aansteker dan zo spoedig mogelijk schoonmaken om verdere schade aan onderdelen te voorkomen.

- Vuile branders veroorzaken weigeringen

- Probeer niet zelf een defecte aansteker te repareren. U maakt de schade meestal groter omdat u de juiste onderdelen en het gereedschap niet heeft. Bedenk bovendien dat water, vet, olie e.d. niet in een aansteker thuishoren.

- Steek geen kaarsen aan met uw zakaansteker

- Draai nooit onnodig aan de vlamregelaar. Branders en regelaars zijn vaak zeer gecompliceerd en de kans op lekkage wordt vergroot door het teveel draaien aan de regelaar.

- Draai nooit de vlam te laag of helemaal weg. Dit is funest voor elke brander.

- Wacht tenminste een halve minuut na het vullen om uw aansteker weer te gebruiken. Voor alle soorten elektrische aanstekers geldt: druk rustig op de ontstekingsknip. Het zeer snel achter elkaar aanknippen van de aansteker verkort de levernsduur van het ontstekingmechanisme in grote mate.